Home | Add to Favorites | China | 4377.com
4377.com 4001.com
 Product Class-澳门太阳城赌城-0638.com-4001.com-4377.com-
  澳门太阳城赌城 发动机类
  机加装备类
  减震器类
  洗濯类
  锻造类
  转向器类
  0638.com 其他类
  020-8699-8881
  Address:panguwang section shanqian street shilling town huadu district Guangzhou city
  Fax:020-8699-8957
  E-mial:kartsme@21cn.com
Recruitment Index > Recruitment
澳门太阳城赌城 Post time: 2012-05-22
4001.com Post time: 2012-05-22
软件工程师 Post time: 2012-05-22
贩卖代表 Post time: 2012-05-22
总包办主任 Post time: 2012-05-22
Post time: 2011-10-11
钳工、电工、车工、铣工、油漆工、消费工、电焊、钣金工 Post time: 2011-10-11
电气设计工程师 Post time: 2011-10-11
机械设计工程师 Post time: 2011-10-11
19 Information 当前为第 1/1 页 [首页] [1] [终页]
 
   |     About Us   |       Products    |     Recruitment    |     Partner   |     Feedback     |     Contact Us

ICP record number: ICP 06021073 No. Address:panguwang section shanqian street shilling town huadu district Guangzhou city P.C:510850
Technical Support: